אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

גניבת דעת

0.5 דק'

האזן למושג:

אסור לגנוב דעתו של אדם, כגון להחניף לו בדברי שבח מזויפים כדי להשיג ממנו טובות הנאה, או להציג את עצמו בפניו כאוהבו ומאחורי גבו להתנכר לו. כמו כן, אדם שמצדיק את חברו שמתלונן על מעסיקו או עמיתו, בעוד שהוא יודע שתלונותיו אינן מוצדקות, עובר על איסור 'גניבת דעת'. במקום לסייע לחברו לראות את המציאות נכוחה, הוא גונב את דעתו כדי למצוא חן בעיניו. גם מוכרת בגדים שמשבחת את הבגד שהקונה מודדת, בעוד שהיא יודעת שהבגד אינו הולם אותה, גונבת את דעתה. גם מי שמזמין את חברו לסעוד אצלו, תוך תקווה שהחבר יסרב - גונב את דעתו.

מצווה לְשַנות למען השלום מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה