חסד בדיבור השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

ברכת 'שלום'

0.5 דק'

האזן למושג:

מצווה להתייחס לכל אדם בכבוד ובאהבה, ולהקדים שלום לכל אדם, כדי לכבדו. במיוחד יש להקפיד בכך ביחס לאנשים מבוגרים ונכבדים. מסופר על רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, שהקפיד להקדים שלום לכל אדם, אפילו לנוכרי בשוק. מנהג ישראל לברך איש את רעהו ב'שלום', שהוא אחד משמותיו של ה'. וזאת משום שיסוד הפגישה והקשר שבין שני אנשים נובע מהאחדות האלוהית שמחיה את נשמותיהם, שנאמר: "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ - אֲנִי ה'" (ויקרא יט, יח), ועל ידי כך נוצרת ביניהם השלמה והפריה, והניצוץ האלוהי שבהם מאיר.

רגישות שלא לצער את הזולת רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה