תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

אמירת אמת

1 דק'

האזן למושג:

מכל הפעולות שאדם עושה, הדיבור הוא המבטא ביותר את ייחודו האנושי. ללא הדיבור החברה האנושית לא היתה מתקיימת ומתפתחת, והשכל היה נשאר בגולמיותו בלא יכולת לצאת אל הפועל. כדי לשמור על מעלתנו האנושית, חובה להתייחס לדיבור בחרדת קודש ולהתרחק מכל סוג של שקר, שנאמר: "מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק" (שמות כג, ז). ככל שהשקר מזיק יותר לזולת - כך הוא חמור יותר, ונכללים בו חטאים נוספים, כגון אדם שחייב כסף לחברו ומתכחש לחובו, או מוכר שמרמה את לקוחותיו ביחס לטיב הסחורה.

גם שקר שאינו גורם נזק לזולת אסור, מפני שמידת האמת יקרה, שעל ידה האדם לומד להבין את העולם. לעומת זאת, המשקר יוצר תמונת עולם מזויפת, שמונעת ממנו את האפשרות להכיר את העולם ולהתחבר לבורא העולם, מקור האמת, האמונה וערכי המוסר. זהו שאמרו חכמים שהשקרנים והחנפנים לא יזכו לראות את פני השכינה.

בכלל האיסור לשקר - אסור להעתיק בבחינה. ואף שלטווח קצר ייתכן שהמעתיק יקדם את עצמו, לטווח ארוך יזיק לעצמו. במקום להתאמץ להצליח באמת, יתרגל לחפש את הדרכים הקלות שבסופו של דבר ישאירו אותו מאחור.

בכלל האחריות לדבר אמת - חובה על האדם לעמוד בדיבורו. אם התחייב לעזור לחברו או לתת מתנה לקרובו - יעשה כפי שהתחייב. ואם הוא חושש שלא יוכל למלא את התחייבותו, יאמר מתחילה שאינו מתחייב, כדי שלא יתנהג בחוסר אמינות.

גניבת דעת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה