כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

איסור אונאה והלבנת פנים

0.5 דק'

האזן למושג:

אסור לצער אדם בדיבור או במעשה, שנאמר: "וְלֹא תוֹנוּ [תצערו] אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלוֹהֶיךָ כִּי אֲנִי ה' אֱלוֹהֵיכֶם" (ויקרא כה, יז). בכלל האיסור, שלא לקרוא לאדם בשם גנאי, או ללעוג על כך שהוא שמן או טיפש וכיוצא בזה, או ללעוג על מעשה שעשה או על דבר שאמר. כמו כן, אסור להעליב אדם בהזכרת חטאים שהתחרט עליהם. 

ככל שהעלבון גדול יותר, כך העוון חמור יותר. לפיכך, המלבין פני חברו ברבים - עוונו חמור, עד שמבחינות מסוימות הוא נחשב כשופך דמים, מפני שלעיתים עלבון קשה עלול להרוס לאדם את חייו. לעיתים עלבונות שאדם ספג בילדותו או בנעוריו גרמו לו לחשוש ליצור קשר עם אנשים, ולכן לא הצליח להתחתן ונותר גלמוד בלא אהבה ושמחה. לעיתים אדם שעמיתיו למקום העבודה העליבו אותו, הפסיק להאמין בהצלחתו, נכשל בעבודתו ואיבד את פרנסתו. כשמעליבים זקן, הוא עלול לחשוב שכבר אין בו תועלת, וחייו מתקצרים. על כן אמרו חכמים: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים". 

זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים היחס לגר שיתוף עניים וגלמודים בשמחות הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה