פרנסת תלמידי חכמים המחלוקת על שילוב לימודי מדע לימודי מדעים מצוות כתיבת ספר תורה וקניית ספרים גברים ונשים בלימוד התורה הזמן שצריך להקדיש ללימוד התורה מצוות הלימוד לבוגרים גדרי מצוות תלמוד תורה
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

כבוד תלמידי חכמים

0.5 דק'

כבוד תלמידי חכמים

האזן למושג:

כיוון שהתורה עליונה ומרוממת מכל, מצווה לכבד תלמידי חכמים שמקדישים את חייהם ללימודה ולהוראתה, ולקבע בכך את יחס הכבוד לתורה ולמוסר. אפילו היה החכם חסר כל יחוס וממזר, מעלתו גבוהה ממעלת כהן גדול שאינו מגיע לרמתו התורנית. אמרו חכמים: היזהרו בבני עניים, שפעמים רבות דווקא מהם צומחים גדולי התורה. רבי עקיבא למשל, היה בן עניים ממשפחת גֵרים, וזכה להיות גדול התנאים. אחד הביטויים לכבוד שהציבור רוחש לתלמידי חכמים, שעומדים לכבודם בשעה שהם נכנסים ויוצאים. 

המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות המחלוקת על מימון תלמידי ישיבות התורה שבכתב והתורה שבעל פה סמכות ההכרעה תולדות מסירת התורה בישראל