הכיור - המַרְאות הצובאות המזבח החיצון - קורבנות מזבח הקטורת המנורה השולחן שלושת הכלים שהיו ב'קודש' קודש הקודשים
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

קורבן התמיד והקטורת

1 דק'

האזן למושג:

קורבן התמיד, הוא כבש, שהקריבו הכהנים בכל בוקר וערב על המזבח החיצון, והוא החשוב שבקורבנות. על ידי הקרבתו בשם כלל ישראל, כל הברואים שבעולם התקשרו אל מקורם. מסלול החיים מורכב מלידה, צמיחה ולבסוף מוות. בכל יום מתים אנשים, בעלי חיים וצמחים, והשאלה מה המשמעות של כל זה. על ידי הקרבת התמיד הוענקה משמעות למחזור החיים. כל הנבראים שבעולם שואפים להתעלוֹת אל השלמות, חלק מההתעלות נעשה על ידי צמיחה וגדילה, וכאשר העולם נעשה כבר צר ואינו מאפשר המשך צמיחה, הרוח נפרדת מהגוף וממשיכה להתעלוֹת כקורבן אל מקורה. 

גם את קְטֹרֶת הַסַּמִים היו מקטירים בכל יום, בבוקר ובערב. אלא שקורבן התמיד ביטא את הקשר הגלוי שבין ישראל לה', ועל כן היו מקריבים אותו על המזבח החיצון שהיה בחצר בית המקדש. ואילו הקטורת, שהעלתה ריח טוב, ביטאה את הקשר הפנימי שבין ישראל לה', ועל כן הוקטרה על המזבח הפנימי שבתוך המקדש. הקטורת הוכנה מאחד עשר סממנים (אבקות מן הצומח). עשרה כנגד עשר מדרגות הקדושה שעל ידן העולם נברא. ועוד סממן חשוב היה בקטורת, חֶלְבְּנָה שריחה היה רע, כנגד החוטאים שבישראל, שכל זמן שהם מקושרים לכלל, הם מצטרפים לקדושה ואף ריחם הרע מתהפך לטובה. כשם שהקטורת ביטאה את אחדות ישראל, כך נוסח התפילה שתיקנו חכמים הוא עבור כלל ישראל. מתוך התפילה על כלל ישראל יכול כל יחיד להמשיך תפילה מיוחדת לעצמו, שיזכה לברכה ויוכל לתרום את חלקו לתיקון העולם.

המרכז הרוחני המרכז הרוחני בִּיכּורים המקדש מקור השראה השראה מעבודת הכהנים במקדש הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'