המנורה השולחן שלושת הכלים שהיו ב'קודש' קודש הקודשים
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

מזבח הקטורת

0.5 דק'

האזן למושג:

מזבח הזהב שעליו הקטירו את הקטורת בכל יום בבוקר ובערב, ביטא את עבודת הלב שבתפילה, כמו שנאמר: "תִּכּוֹן תְּפִלָּתִי קְטֹרֶת לְפָנֶיךָ" (תהלים קמא, ב). עוד יסוד מרכזי מתגלה במזבח - התשובה, שבאה לידי ביטוי ברצון להתקרב לה' בדבקות הלב, להזדכך מכל החטאים ולהתעלות עוד ועוד.

המזבח החיצון - קורבנות המזבח החיצון - קורבנות הכיור - המַרְאות הצובאות קורבן התמיד והקטורת המרכז הרוחני בִּיכּורים המקדש מקור השראה השראה מעבודת הכהנים במקדש הטהרה הר הבית זֵכֶר לחורבן כשהעם הולך בדרכי ה'