המצוות התלויות בארץ מקום קיום המצוות גילוי התורה בארץ ישראל ייחודה של ארץ ישראל מקום גילוי אמונת הייחוד
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

תרומות ומעשׂרות

0.5 דק'

תרומות ומעשׂרות

האזן למושג:

אחת מהמצוות שמתקיימות בארץ בלבד היא מצוות מתן תרומות ומעשרות מהיבול החקלאי, שנועדה לכהנים וללוויים, כדי שיוכלו ללמוד תורה ולשרת את הציבור בתפקידי חינוך, ייעוץ והוראת ההלכה. בנוסף, על ידי 'מעשר שני', שאותו בעלי הפירות אכלו בירושלים בטהרה, התקשרו כל ישראל לערכי המקדש, ועל ידי 'מעשר עני', סייעו ביד העניים. אולם כשרוב העם אינו בארץ, מצוות אלו מתקיימות מדברי חכמים בלבד. וכאשר בית המקדש חרב, הכהנים אינם יכולים לאכול את התרומות שהן מקודשות. וכך כיום אנו מקיימים את התרומות והמעשרות מדברי חכמים, כזכר למצווה המקורית (להלן כד, ד-ה; ראו לעיל ו, יב-יד). 

שביעית ויובל שביעית ויובל מצב העם קובע את חיוב המצוות החזרת המצוות למקומן וכמה יהודים ישנם מצוות יישוב הארץ המלחמה על הארץ מדינת ישראל חטא המרגלים של דורנו המצווה לגור בארץ אהבת הארץ צה"ל איסור הפחד גיוס בחורי ישיבה קדושת המחנה שירות נשים מוסר מלחמה גבולות הארץ מגורי נוכרים בארץ ממלכתיות סמכות השלטון הפרדת רשויות מלך המשיח