איסור כישוף וקסמים היחס לדתות השונות חסידי אומות העולם הנצרות והאסלאם איסור עבודה זרה השילוב של שני הדיברות הראשונים האם האלילים הועילו? תכונת האמונה והנטייה לאלילות מתן תורה אהבת ה' ויראתו
- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

עבודות זרות בימינו

2 דק'

עבודות זרות בימינו

האזן למושג:

גם לאחר שרבים השתחררו מרוב הפולחנים האליליים המגושמים, הרעיון של עבודה זרה עדיין ניצב חוצץ בפני תיקון העולם וגאולתו. שכן עיקרה של עבודה זרה הוא הטיית האמונה ששואפת אל השלמות, לאמונה בכוחות או בערכים מוגבלים, שלטענתה יעניקו לאדם את החיים הטובים שהוא שואף אליהם. 

שני סוגים עיקריים של אמונות זרות ישנם. יש מאמינים שאם יזכו בכסף או בכבוד או יספקו את תאוותיהם השונות, יזכו לחיים הטובים באמת. אנשים אלו עובדים את אלילי הכסף, התאווה והכבוד וכיוצא בהם. לאמונה אלילית זו יש כוח רב, שכן לטווח קצר היא מעניקה למאמיניה סיפוק ומרץ לחתור להגשמת חלומם. אולם לבסוף היא מכזיבה. גם אם במשך שנים יְרמו את עצמם, כאילו הצליחו להגשים את חלומם, בתוך ליבם יידעו שכל ההישגים שהשיגו בעולם הזה חלולים. וכפי שמבואר במגילת 'קֹהֶלֶת' שחיבר שלמה המלך, שכל הדברים שנחשבים טובים ויפים עלי אדמות, כל זמן שאין בהם תוכן ערכי אלוהי, הם 'הבל הבלים', ואינם יכולים להעניק סיפוק אמיתי. 

אמונה גבוהה יותר, שיכולה להעניק לאדם משמעות גדולה יותר לחיים, היא אמונה בערכים או באידאולוגיות שיהפכו את העולם לטוב ולמתוקן יותר, כמו ערך האהבה או האמת או השוויון או הלאומיות או המדע או הליברליזם וההומניזם. כמו האמונה באלילים, גם אמונות אלו מעניקות למאמיניהן מרץ ואף מסייעות להם להצליח למשך תקופה מסוימת, מפני שהן מקשרות אותם לערכים אמיתיים, והפעולה למענם חושפת כוחות חדשים. אולם כיוון שהן אליליות, כלומר מוגבלות, לטווח ארוך גם הן מכזיבות. כך, למשל, מאמיני הקומוניזם סברו שעל ידי השלטת שוויון כלכלי יגאלו את העולם. לשם כך לחמו בערכים אחרים, רצחו מיליוני אנשים וגרמו סבל נורא ומחריד לעמים רבים, עד שהתפכחו מרוב הייסורים שהעבודה זרה שלהם הביאה לעולם. וכן מאמיני הליברליזם בטוחים כיום שעל ידי השלטת שיטתם תוך הרס ערכים אחרים יגאלו את העולם, גם הם מוכנים להקריב לשם כך קורבנות רבים, עד שלבסוף מרוב ייסורים שיגרמו לאנושות, יתפכחו ויבינו שגם ערך זה לבדו הוא עבודה זרה שמכזיבה. 

כך כל הערכים השונים הם מוגבלים, וכל זמן שאינם מקושרים לאמונת הייחוד הטהורה, הכוללת את כל הערכים, הם עלולים להיהפך לאלילים, ולכן לא יוכלו לקשר את האדם לאלוהים הכולל כל, וגם לא יוכלו להביא את האדם והעולם אל תיקונם השלם. לא זו בלבד, אלא שהם חוסמים את הדרך בפני האמונה השלימה, מפני שהם מציבים אלטרנטיבה, שרק בחלוף זמן רב תתברר ככוזבת. חשוב לציין שגם אמונה במנהיג דתי או חברתי, אפילו אם הוא צדיק, עלולה להיהפך בליבו של המאמין לעבודה זרה. 

רק השילוב שבין אמונה בה', וכפירה בכל עבודה זרה של אמונה או אידאולוגיה, ירומם את האדם לאמונה השלימה שתקשר אותו אל מקור חייו. אמונה שכוללת את כל הערכים שכל בני האדם מכל אומות העולם מגלים, ומקבלת את הדרכת התורה כיצד לשלבם בהרמוניה, באופן שיביא תיקון וברכה לאדם ולעולם.

גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני גילוי האמונה דרך יציאת מצרים ומעמד הר סיני הבחירה החופשית סדרי הטבע הם התנאי לבחירה השלמת השכר והעונש בעולם הבא השכר והעונש הטבעיים שבעולם הזה הדין וההשגחה בעולם הזה ליחיד השכר והעונש לעם ישראל בעולם הזה מצב הגלות הברית האלוהית עִם ישראל חטא העגל וחטא המרגלים